Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadricuspid nedir?

quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


glossolysis : n. Dil felci.


hesperidin : n. biochem. Damar cidarının permeabilitesini düzelten bir madde.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


mucinoid : a. Sümüksü, sümüğe benzer.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


obeliac : a. Obelyona ait.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


piriformis : n. See: Piriform muscle.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.