Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadricuspid nedir?

quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


consanguinity : n. Kan bağı.


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


metameric : a. Metameri ile vasıflı.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


otoncus : n. Kulak tümörü.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


polyhydrosis : n. Aşırı ter salgısı, normalden fazla terelme.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.


renoprivol : a. Böbreklerin görev görmemesine bağlı, böbreğin çıkarılması sonucu gelişen.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


spinalgia : n. Omurga (belkemiği) ağrısı, spinalji.


treponemicede : a. Treponema'ları öldüren.


trypanocidal : a. Tripanosomları yokeden.