Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadricuspid nedir?

quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


subnatural : a. Kısmen tabii.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


lethal : a. Öldürücü.


lobulus : n. See: Lobule.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.