Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadricuspid nedir?

quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conic : a. Mahruti, konik, conicus.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


intra vitam : adv. Hayatta.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


liposoluble : a. Yağda erir veya eritileilir.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


prostatotm : n. Prostat ameliyatı.


rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


splenculus : n. Tali dalak.


sucrase : n. biochem. See: İnvertin.