Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadricuspid nedir?

quadricuspid : a. & n. 1. dört zirveli (Diş veyaaort kapağı hk); 2. Dört zirveli diş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


perispermatitis : n. Sperma kordonunu saran dokuların iltihabı, perispermatit.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.