Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadriceps nedir?

quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hemangiomatosis : n. Çok sayıda hemenjiyomların oluşması ile belirgin durum.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


monogerminal : a. Tek hücreciğe (tohuma) veya yumurtaya ait.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


omophagia : n. Yiyecekleri çiğ olarak yeme, omofaji.


peduncle : n. 1. Sap; 2. Beyin Sapı.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.