Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadriceps nedir?

quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanotic : a. Siyanoza ait.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


myelic : a. 1. Omurilikle ilgili; 2. Kemik iliği ile ilgili.


nuclein : n. biochem. Hücre nüvelerinde bulunan protein.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


phlebostasis : n. Ven içinde kan dolaşımının yavaşlaması.


polyandry : n. 1. Bir kadının birden fazla erkekle, aynı anda evli olması hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2. İki veya dahafazla erkek pronucleus7un aynı dişi pronucleus'la birleşmesi.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.


retisolution : n. Golgi cihazının erimesi.


ringer's solution : n. Sodyum, potasyum ve kalsiyum klorür ihtiva eden izotonik bir çözelti.