Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quadrate nedir?

quadrate : a. Kare, dört köşe, dördül, quadratus.

quadrate bone : Dördül kemik, os quadratus.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


ignition : n. Yakma, tutuşturma.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


perigastritis : n. Mideyi saran periton tabakasının iltihabı, perigastrit.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


psychopathy : n. Ruhi anormallik bakımından iris irsi yüklülük, akıl hastalığı, psikopati.


rect(o)- : pref. Rektum(a ait).


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


sacrad : a. sakruma doğru.