Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrantanopsia nedir?

quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


endoperitonitis : n. Periton boşluğu seröz tabakasının iltihabı, endoeritonit.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


sorbefacient : a. & n. . Gıdaların emilmesini arttıran (ilaç).


squamoid : a. Pula benzeyen, pul şeklinde.