Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadrantanopsia nedir?

quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


chondrocranium : n. Kıkırdak halindeki embriyonik kafatası, afa kemikleri sınırlarının henüz belli omadığı, kemiklerin kıkırdak yapı gösterdiği devredeki embriyo'nun kafatası.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


extravaginal : a. Vaginadışı.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


native : a. Tabii yerinde, normaml yerinde bulunan, nativus.


neonate : a. n. 1. Yenidoğan; 2. Yenidoğan çocuk, neonatus.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


presacral : a. Sakrum öünde olan.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.