Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrantanopsia nedir?

quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fetology : n. Uterus içindeki fetüs'ün maruz kalabileceği hastalıklar, bunların teşhis ve tedavileriyle ilgili tıp dalı, fetoloji.


fibromatous : a. Fibromu, fibromatöz.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


necrose : v. Gangrenleşmek.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


postnasal : n. Burnun arkasında ve nasofarinkste yer alan.