Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrantanopsia nedir?

quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumonia : n. Akciğerle nefes borularının iltihabı.


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


cervilator : n. Daimi titreşim meydanag etirerek serviksi genişletme amacıyla kullanılan alet.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


coition : n. See: Coitus.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


lobulus : n. See: Lobule.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


poikilo : pref. See: Poikil


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.