Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrantanopsia nedir?

quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


epitonic : a. Aşırı gerginlik gösteren tonüs'ü artmış.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


impostume : n. Çıban, cerahatli şiş.


litter : n. Sedye


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


microgenia : n. Çenenin normale oranla çok küçük oluşu.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


pharyngo-oral : a. Yutak ve ağıza ait, yutak-ağız.


protozoon : n. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


sea : n. Deniz.


spissated : a. Koyulaşmış koyu (kesif) hale gelmiş veya getirilmiş.