Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadrant nedir?

quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


gangliocyte : n. Gangliyon hücresi, gangliyosit.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


myxomatous : a. Miksomalı.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


reflection : n. Aksetme, yansıma, refleksiyon.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.