Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrant nedir?

quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


chromophore : n.1. Boya madesi (pigment) ihtiva eden herhangi bir hürce; 2. Renkli maddeye, rengini veren atom grubu.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hemolymph : n. Kan ve lenfa.


hypercalciuria : n. İdradda kalsiyum fazlalığı.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


microlesion : n. Küçük lezyon.


nutriology : n. Gıdabilim, yemeklerin perhiz ve tedavilerde kullanılış bilgisi.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


refractometry : n. Gözdeki kırma hatalarının refraktometre aracılığıyla ölçülmesi, refraktometri.