Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrant nedir?

quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotome : n. Bronş'a kesit yapmada kullanılan bistüri.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


histidinaemia : n. Kandaki histidin miktarının artmış olduğu kalıtımla ilgili bir durum.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


panaris : n. Dolama, tırnak yatağı iltihabı.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


posture : n. Vücudun duruş vaziyeti, durumu, pozisyon.


rostrate : a. Gagalı.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.