Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadrant nedir?

quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


eunuchism : n. Hadımlık.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


glanders : n. Çok tehlikeli ve bulaşıcı bir at hastalığı, ruam.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hematoidin : n. biochem. Kanamalardan sonra dokuda meydana gelen pigment maddesi.


logaphasia : n. Fikir ve düşüncelerini sözle ifade edememe hali, konuşma gücünün kaybı ile belirgin afazi şekli.


neuron : n. Sinir hücresi, nevron.


panhematopenia : n. Kanda bütün hücresel elementlerin anormal azalması.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.


pruriginous : a. Prürigo tabiatında olan.


salvatella : n. Salvatel, (küçük parmak sırtından başlayan toplardamar), vena salvatella.


sanitary : a. Sıhhi.


spirography : n. Solunum hareketlerinin spirograf aracılığıyla kaydedilmesi, siprografi.


sterno-omphalodymia : n. İkizlerin hem göğüs hem göbek bölgelerinden birbirine yapışık olmaları hali.


supraspinal : a. Diken (spina) üstü, diken üstünde bulunan, supraspinalis (supraspinatus).