Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quadrangular nedir?

quadrangular : a. Dörtgen, dört açılı,quadrangularis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


ecostate : a. Kaburgaları bulunmayan, kaburgasız.


fomentation : n. Pansuman yapma.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


glycosuria : n. See. glycosuria.


hydrencephalus, : n. See: hydrocephalus.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


kreotoxicon : n. Bozulmuş ette oluşan toksik bir madde.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


secretin : n. biochem. Oniki parmak barsağında bulunan bir hormon, sekretin.


sulfapyridine : n. biochem. İlk bulunan sülfamidlerden biri (C11H11N3O2S).