Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quadrangular nedir?

quadrangular : a. Dörtgen, dört açılı,quadrangularis

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrum : n. (pl. Cerebra).


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


delactation : n. 1. Sütten (memeden) kesme veya kesilme; 2. Ana sütünün çekilmesi, delaktasyon.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


energy : n. Enerji, erke, kuvvet, kudret.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.