Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quader nedir?

quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coleocystitis : n. Vagina ve mesanenin beraber iltihabı.


dacryocystectomy : n. Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkarılması, dakriyosistektomi.


darwinism : n. Darwin tarafından ileri sürülen tabii seleksiyon esasın dayanarak türlerin kökeni ve gelişimini izah eden teori, türlerin evrimi teorisi (Bu teoriye göre yüksek sınıf hayvanlar, aşağı sınıf hayvanların, tabii seleksiyon sonucu evrimi ile meydana gelmişlerdir).


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


endosalpingitis : n. Dölyatağı borusunun içini örten zarın iltihabı, endosalpenjit.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


hypogastrocele : n. Karnın alt nahiyesi (hipogastr) fıtığı.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


leio : pref. Düz anlamına önek.


mesaraic : a. Mezentere (mesarikaya) ait, mesenterialis, mesentericus.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


orthodontic : a. Dişlerin normal duruş ve münasebetleriyle ilgili.


pentolinium : n. Hipertansiyon tedaisinde kullanılan bir ganglion blokeri.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic