Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quader nedir?

quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


grume : n. Pıhtı.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


metaphysial : a. Metafiz'le ilgili.


midmenstrual : a. İki adet arası.


necrose : v. Gangrenleşmek.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


overdose : n. 1. Belrili miktarından fazla ilaç verme, dozu aşma; 2. Fazla büyük doz.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


pertussal : a. Boğmacalı.