Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quadcepsplasty nedir?

quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilopompholyx : n. El derilerinde ve özellikle parmaklarda meydana gelen simetrik erupsiyonlar.


cholesterase : n. biochem. Kolesterolü parçalayan bir enzim.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


cleoid : n. Diş oyuklarını kazımada veya dolguyu parçalayıp çıkarmada kullanılan sivri uçlu alet.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


hypospadias : n. 1. Erkekte urethra'nın penisin arka yüzüne açılışı ile belirgin doğuştan anomali; 2. Kadında urethra'nın vagina'ya açılışıyla belirgin doğuştan anomai.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


nephrography : n. İntravenöz radyo-opak madde enjeksiyonuna takiben böbreklerin röntgen filminin alınması, nefrografi.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


perilymphangitis : n. Lenf damarı çevresindeki dokunun iltihabı.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.