Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quadcepsplasty nedir?

quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


crossbreeding : n. Melez meydana getirme. See: Hybridization.


device : n. Araç, alet.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


exodic : a. See: Efferent.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


itch : n. 1. Kaşıntılı bir deri hastalığı; 2. See: Scabies.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


leptocephalus : n. Leptosefali gösteren kişi.


lithuria : n. İdrarda asit üriğin ve üratların fazlalığı, litüri.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


physohematometra : n. Rahim (Uterus) boşluğunda gaz ve kan toplanması.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


pseudogeusia : n. Sebepsiz tat duygusu.