Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quadcepsplasty nedir?

quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


entripsis : n. deri üzerinde sürülen yağı ovarak yedirme, yağ ile ovma.


gastrolith : n. Mide taşı.


iridochoroiditis : n. İris ve koroid iltihabı, iridokoroid.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


oncograph : n. Organlarda vücuda gelen değişiklikleri maydeden alet, onkograf.


pectiniform : a. Tarak şeklinde, tarakıs, pectinatus.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


pseudophlegmon : n. İltihaba bağlı olmaksızın derialtı dokusunun şişmesi ve derinin kızarması ile belirgin, flegmon'u andıran durum, yalancı flegmon.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


saponin : n. biochem. Saponin, suda çalkalandığında köpüren bitkilerde bulunan bir glikozid.


scale : n.&v. 1. Pul; 2. Pul pul olmak, pul gibi kabuk bağlamak; 3. Terazi gözü, kefe; 4. (pl.) Terazi; 5. Derece, mikyas, cetvel.


splenorrhaphy : n. 1. Dalak üzerinde meydana gelen yırtığa dikiş koyma; 2. Dalağı dikişle karın duvarına tesbit etme.