Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quadcepsplasty nedir?

quadcepsplasty : n. Femur dört başlı kasın plastik tamiri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolize : v. biochem. Karbol asidi katmak.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


epiotic : a. Kulaküstü.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


otodynia : n. See: Otalgia.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.