Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quad nedir?

quad : pref. Dört.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophile : n. See: Chromophil.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


phorocyte : n. Bağ dokusu hücresi.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.