Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

quackenstedt's test nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


inhibit : v. Önlemek, durdurmak, baskı altında tutmak.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


oncotherapy : n. Tümör tedavisi, onkoterapi.


pornographomania : n. Müstehçen yazı, resim v.b. şeylere aşırı düşkünlük, bu nitelkite şeyelri toplayıp biriktirme eğilimi, pornografomani.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.


sophisticate : v. Bir madde içine, saflığını bozulmak üzere diğer bir madde ilave etmek, başka madde karıştırmak.


sphygmocardiograph : n. Nabız ve kalp atımlarını birlikte, çizelge halinde kaydeden alet, sfigmokardiyograf.


stupidity : n. Anlama ve kavrama yeteneğinin olmayışı, zeka geriliği.