Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quackenstedt's test nedir?

quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


chiropractor : n. Birçok hastalıkların sinirsel iletimdeki bozukluklara bağlı olarak meydana glediğine inanan kimseler.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


histogeny : n. See: Histogneesis.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


redressment : n. Vücuttaki herhangi bir şekil bozukluğunun düzeltilmesi.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.


stigmatic : a. Stigmaya ait.