Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quackenstedt's test nedir?

quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


dactylic : a. Se: Dactylar.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


lactosum : n. see: lactose.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hemogastric : a. Midenin içine kan akmasına seep olan.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


osmesis : n. Koklama.


paroxysmal : a. Ani ve geçici krizler halinde gelen.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


prolan : n. biochem. Gebe kadınların idrarında bulunan bir hormon.