Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quackenstedt's test nedir?

quackenstedt's test : n. Lomber ponksiyon sırasında gerçekleştirilen, bir test.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleric : a. Safralı.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


ear : n. Kulak.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


jaundiced : a. Sarılıklı.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


sacro : pref. Sakruma ait.


solanoma : n. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patates'e benzeyen kanser.


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.


sphingolipid : n. Yapısında sfingozin ihtiva eden herhangi bir lipid, sfingolipid.


splenocolic : a. Dalak ve kalın barsağa ait.


splenoma : n. Dalak tümörü, splenom.n. Dalak dokusunu yokeden lizin.


squatting : n. Çömelme.


translateral : a. Bir yandan öbür yana.