Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quack nedir?

quack : n. Şarlatan doktor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


febricity : n. Ateş meydana getirme niteliği.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


insanity : n. Delilik, cinnet.


keratosis : n. Boynuz gibi sert oluşanlarla beliren hastalıkların genel adı, keratoz.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


musculous : a. See: Muscular.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


pyrexia : n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ısısının normalden fazla olması hali, pireksi.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.