Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

q-fever nedir?

q-fever : n. Coxiella burnetti tarafından meydana getirilen ateşli bir hastalık, Q humması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


cillosis : n. Göz kapağının istemdışı titreşim göstermesi, göz kapağı seğirmesi.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


end-body : n. See: Complement.


endotheliosis : n. Endotel hücrelerinin çoğalma göstermesi, endotel proliferasyonu.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


intercellular : a. Hücrelerarası.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


left-handedness : n. Solaklık.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


myo : pref. Adale, kas.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


panasthenia : n. See: neurasthenia.