Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pyronine nedir?

pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


epiplopexy : n. Omentum'un kollateral dolaşım oluşturmak amacıyla karın duvarı veya komşu organlara dikişle tesbit edilmesi.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


juvantia : n. Yardımcı ve hafifletici ilaçlar, müsekkinler.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


neurogenous : n. Sinir sisteminden doğan, nötrojen.


obliquimeter : n. Pelvis giriminin eğiklik derecesini ölçen alet.


olenitis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.