Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pyronine nedir?

pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


oxygenize : v. See: Oxidize.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


pulse : n. Nabız, pulsus.