Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pyronine nedir?

pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


cinnamon : n. Barsak gazlarını giderici etkisi olan ve orta derecede astrenjan tesire sahip aromatik bir ağaç akbuğu.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


gravidity : n. Gebelik.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


ophthalmovascular : a. Gözün kan damarlarına ait.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


prepubertal : a. Puberte çağından önce.


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


ptyalography : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla tükrük bezleri filminin alınması.


semiluxation : n. Tam olmayan çıkık, yarı çıkık.


smell : n. 1. Koku alma, koklama; 2. Koku.


spot : n. Leke, benek, nokta, macula.


streptococcus : n. (pl. Streptococci). 1. Streptokok (See: Bacterium); 2. Şizomiset ailesinden olan bakteri.