Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pyronine nedir?

pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


rhinostegnosis : n. Burun tıkanması.