Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pyarthrosis. nedir?

pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenesthesia : n. Herhangi bir olayın beş duyu ötesinde hissedilmesi, altıncı his.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


golden eye ointment : n. Sarı civa oksit merhemi.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


phthisis : n. Verem, ftizi.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hyperhormonism : n. Aşırı hormon salgısı.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


obturator : n. Tıkaç.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


omoclavicular : a. Omuz ve köprücük kemiğine ait.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.