Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

pyarthrosis. nedir?

pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


electrochemistry : n. Kimyasal elektrik, elektroşimi, elektriğin mühim bir rol oynadığı kimya olaylarından bahseden bilim.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


ileocytoplasty : n. İdrar kesesinin büyütülmesi için yapılan ameliyat.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


protoplasmic : a. 1. Protoplazma ile ilgili; 2. Protoplazma'dan oluşmuş, protoplazma'dan yapılı.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).


sanity : n. Akıllılık, sağlam fikirlilik, aklı başında olma.