Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pyarthrosis. nedir?

pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


celophlebitis : n. Vena cava iltihabı.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


myo-edema : n. Kas ödemi.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


pectenosis : n. Tarak sertleşmesi.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.