Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pustulant nedir?

pustulant : n. & a. 1. Sivilceler meydana gelen bir ilaç; 2. Sivilcelendiren, kabarcık meydana getiren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


cyesis : n. Gebelik.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


gynecomastia : n. Erkek memelerinin aşırı gelişmesi, erkekte büyük memelilik, jinekomasti.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


otologic : a. Otolojiye ait.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


proplexus : n. Yan karıncığın koroid sinirağı.