Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pseudotumor nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheirokinesthesia : n. El hareketlerinin, özellikle yazış esnasında kişi tarafından ayrıntılarıyla hissedilmesi.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


ischo- : pref. Durma, kesilme, önlenme anlamına önek.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


pododynamometer : n. Bacak kaslarının kuvvetini ölçme cihazı, pododinamometre.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


retropharyngeal : a. Yutak ardı.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.