Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pseudotumor nedir?

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


collum : . (pl. colla). Boyun.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


globulicidal : a. Kanın alyuvarlarını yok eden.


hepatosplenitis : n. Karaciğer ve dalağın beraber iltihabı.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


heliotherapy : n. Güneş ışığı ve sıcaklığı ile tedavi, helyoterapi, güneş kürü, kozmoterapi.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


mongoloid : a. Mongolizm gösteren.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


pagetoid : a. Paget hastalığı (osteitis deformans)'a benzeyen.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


pneumotorrhachis : n. Omurga kanalında gaz (hava) bulunuşu.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


progenia, progeny : n. Zürriyet.