Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pseudotumor nedir?

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

digestion : n. Hazım, sindirim.


eleothorax : n. Plevra boşuğuna yağ zerkedilmesi.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


perirectitis : n. See: Periproctitis.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


procteurynter : n. Makadı genişletmeğe yarayan alet.


rrhaphy : suff. Dikiş, dikme, dikilme.


scabies : n. Uyuz, gal, skabiyez.


scillipicrin : n. biochem. Adasoğanından elde edilen bir müdrir.