Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pseudotumor nedir?

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comminuted : a. Parçalanmış.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


edematization : n. Ödem oluşması, ödem haline dönüşme.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


fertile : a. 1. Gelişme yeteneği olan, doğurabilen; 2. Mümbit, verimli.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


livid : a. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildi (vücudu) morarmış.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


mentulate : a. Büyük penisli.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


oleotherapy : n. Yağ tedavisi, vücuda yağ zerketmek suretiyle yapılan tedavi, olyoterapi.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.