Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pseudotumor nedir?

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


disruptive : a. Ayırıcı, yarıcı, çatlatıcı.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


hyperphosphaturia : n. İdrarda fosfat fazlalığı.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hypouricuria : n. İdrarda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


lymph : n. Akkan, lenfa.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


manducation : n.Çiğneme.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.