Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pseudotumor nedir?

pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cement : n. Çimento, siman, sement, diş kökünü örten doku tabakası.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


electromyograph : n. Kasta gelişen elektrik potansiyellerinin kaydedilmesi, elektromiyograf.


intemperance : n. 1. Kişinin kendini kontrol edememesi hali, nefsine hakim olamama hali, itidalsizlik; 2. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük hali.


utriform : a. Şişe şeklinde.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


nymphitis : n. "Nympha" iltihabı, nemfit.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


polysensitivity : n. Aşırı duyarlık.


puboprostatic : a. Çatı kemiği (pubis) ve prostata ait.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.