Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

proteopeptic nedir?

proteopeptic : a. Proteini hazmeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


daphnin : n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).


esophagomalacia : n. Özofagus duvarlarının yumuşaması, özofagomalasi.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


ignis : n. Ateş.


internatal : a. İlyelerarası.


ischial : n. See: ischiatic.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


phallitis : n. Penis iltihabı.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.