Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

proteopeptic nedir?

proteopeptic : a. Proteini hazmeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


odontalysis : n. Diş muayenesi.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


psychomotor : n. İradi (istemli) harekete ait.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


qualitative : a. biochem. Niteliğe ait, niteliyici, nitel, kalitatif.


regression : n. 1. Bir hastalık belirtilerinin gerilemesi; 2. Geriye doğru gitme.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.