Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

proteopeptic nedir?

proteopeptic : a. Proteini hazmeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


echopraxia : v. İstemsiz olarak başka birisinin mimiklerini taklit etmek.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


gyrous : a. See: Gyrose.


homothermic : a. See. Homothermal.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


malignancy : n. Habaset.


mesophlebitis : n. Ven orta gömleğinin iltihabı, mezoflebit.