Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

proteopeptic nedir?

proteopeptic : a. Proteini hazmeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrate : v.&n. 1. Yumurtalık veya testisleri çıkarmak, hadımlaştırmak; 2. Yumurtalık veya testisleri çıkmış kadın veya erkek, hadım.


chymosin : n. biochem. See: Rennin.


colovaginal : a. 1. Kolon ve vagina ile ilgili; 2. Kolon ve vagina arasında.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


endoplast : n. Hücre nüvesi.


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


measles : n. Kızamık, morbili.


melancholic : a. Hüzünlü, meraklı, dertli, karasevdalı, melankolik.


occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.


penology : n. Suçu önleme ve ceza bilimi, kişinin suç işlemesini önleyici yolları aratıran, suç ile ceza arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı.


protract : v. Uzatmak, ileriye doğru germek.


pulp : n. Bir organın yumuşak kısmı, öz, pulpa.


sarcoblast : n. İlkel kas hücresi, sarkoblast.


seminormal : a. Yarı normal (eriyiğin yoğunluğu hakkında).


silicosis : n. Taş ve kömür tozu teneffüsünden taş ve kömür işçilerine arız olan akciğer hastalığı, silikoz.