Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


globular : a. Kürevi, küresi, globosus.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


insoluble : a. Erimez.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


maschale : n. Koltuk altı.


menstrual : a. Aybaşına ait, adet kabilinden.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


needling : n. İğne ile delme, özellikem göz merceğinde gerçekleştirilen bir çeşit ameliyat.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.