Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cocarboxylase : n. biochem. Pirüvik asidin parçalanmasında rolü olan bir enzim.


galeropsia : n. Galeropia.


macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


pediatrics, pediatry : n. Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp kolu, pediyatri.


parasitophobia : n. 1. Parazitlerden aşırı korkma, hastalığa yakalanacağı korkusuyla parazitlerden aşırı ürkme; 2. Sebepsiz yere kendisinde parazit hastalığı bulunduğu inancını taşıma, bu nitelikle belirgin kuruntu hali, parazitofobi.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


recover : v. 1. İyileştirmek (hastayı), şifa vermek; 2.İyileşmek, kendine gelmek.


retrolabyrinthine : a. Kulak labirenti ardı.


saprozoic : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.


sejunction : n. Zihni faaliyetlerde kopukluk, kişide zihinsel faaliyetlerin bütünlüğünü kaybetmesi.


stereotaxis : n. Katı bir cisimle temasa verilen hareki cevap.


subsebptal : a. Septum altında.


supramolecular : a. Moleküllerden üstün ve daha mürekkep.


tabophobia : n. Marazi tabes korkusu.


telepathist : n. 1. Uzak yerdeki bir olayı veya uzaktaki bir kimsenin durumunu, görmeden algılamakta hüner sahibi kişi; 2. Telapati'ye inanan kimse.