Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


corneo-iritis : n. Kornea ile iris iltihabı.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


gradient : n. Yükselme veya düşme.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


lith(o) : Pref. taş.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).