Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diabetes : n. Şeker hastalığı.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


extraaligamentous : Bağdıxı.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


subintimal : a. İntima altında.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


levo : pref. Sol.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


oculomycosis : n. Gözün mantarlı hastalığı.


ophidic : a. Yılanlara ait veya yılanlardan ileri elen.


pharyngorrhagia : n. Yutak kanaması, farengoraji.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


quartile : n. istatistik grafiklerinde %50 nispetini gösteren ortalamahattın üstünde ve altında bulunan %25 ve %75 nispetlerini gösteren hatlardan biri.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


retractile : a. Geri çekilebilir.