Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


cystigerous : a. Kistli.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


genial : a. Çeneye ait.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


lymphectasia : n. Lenfa şişme (gerilme).


microaerophilic : a. Normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


otagra : n. Kulak ağrısı, otalji.


othemorrhagia : n. Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.


ovum : n. (pl. ova). Yumurta.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


reproductive : a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Çoğaltabilen.