Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


chilblain : n. Mayasıl.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


cremnophobia : n. Uçurum ve benzeri sarp yerlerden aşırı korkma.


ectasia, ectasis, ectasy : n. Ektazi, genişleme (mesela bronşektazi).


endolumbar : a. Omurilik lomber parçasının içinde bulunan.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


interclavicular : a. Klavikular arası.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


internatal : a. İlyelerarası.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


luminescence : n. Işık verme özelliği.


olecranal : a. Olekrana ait.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.