Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

propedeutics nedir?

propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


infra-axillary : a. Koltukaltı.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


prolapse : v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. İnme, sarkma, düşme, normal yerinden kayma (organ), 2. Yerinden oynamak, sarkmak, düşmek.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.