Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

prokaryocyte nedir?

prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardio : pref. Kalbe ait.


choleretic : a. 1. Karaciğeden safra salgılanmasıyla ilgili; 2. Karaciğerden safra salgılanmasını uyaran madde (ilaç vs.).


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


lucotherapy : n. Hastayı güneş ışığı veya sun'i ışığa maruz bırakarak tedavi etme, ışık tedavisi.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


obtundent : n. Teskin edici ilaç, müsekkin.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.