Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

prokaryocyte nedir?

prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


denture : n. Diş takımı, takım dişleri, takma diş.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


enteroneuritis : n. Barsak sinirlerinin iltihaplanması.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


hemat : n. pref. Kan.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


myoneuralgia : n. Nevraljik kas ağrısı.