Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

prokaryocyte nedir?

prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiragra : n. Uyuz.


districhiasis : n. Aynı kıl folikülünden iki kılın gelişmesi.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


geroderma : n. İhtiyarlıkta olduğu gibi, cildin kırışması ve kalınlaşması.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


lamina : n. (pl. laminae) Yaprak, ince ve düz kemik yaprağı, lam.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


poikilothermic : a. Vücut ısısı muhite göre değişen.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.