Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

prokaryocyte nedir?

prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


gyrous : a. See: Gyrose.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


illusion : n. Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


phosphine : n. biochem. Hidrojen ile fosfordan mürekkep sarmısak kokulu ve çok zehirli bir bileşim (PH3).