Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

prokaryocyte nedir?

prokaryocyte : n. Çekirdekil genç eritrosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


epilation : n. Koagülasyon nekrozu, elektroliz ve cımbız gibi yöntemler kullanılarak kıl köklerinin çıkarılması veya tahrip edilmesi.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


mononuclear : a. Tek nüveli.


occipito-atloid : a. Artkafa ve atlas kemiğine ait.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.