Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

proctophobia nedir?

proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chionablepsia : n. Kar körlüğü.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


dibasic : a. İki esası olan.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


luminescence : n. Işık verme özelliği.


macroglossia : n. Dilin büyümesi, makroglosi.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


paraproctitis : n. Rektum ve anus çevresindeki dokunun iltihabı, paraproktit.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.


searcher : n. Taş aramak maksadiyle mesaneyi muayeneye yarayan alet.


somatotherapy : n. Organik bozuklukların tedavisi.


stem : v. Akmasını menetmek.


thanato : pref. Ölüm.