Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

proctophobia nedir?

proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lymphoedema : n. Lenf damaralrının tıkanması nedeniyle dokulardan sıvı birikmesi.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


pancreatomy : n. Pankreas ameliyatı.


pantophobia : n. See: panophobia.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.


platspondylisis : n. See: Platyspondylia.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


podologist : n. See. Chiropodist.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.