Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

proctophobia nedir?

proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylogia : n. Akli bozukluktan ileri gelen konuşma yavaşlığı.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


lousiness : n. Bitlenme, bit enfestasyonu. See: Pediculosis.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


microcytosis : n. Kanda normalden küçük eritrositlerin bulunması, mikrosiotz.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


odontopisis : n. Diş gıcırdatma.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


phagedenic : a. 1. Süratle yayılan; 2. Dokuları kemiren, fajedenik.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


pharmaceutic(al) : a. Eczacılığa ait, ilaç kullanışına ait ispençiyari, ecza (ilaç) ile ilgili.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.