Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

print nedir?

print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.


cephalodidymus : n. Göğüs, pelvis, kol ve ayak kısımları tek vücut halinde bitişmiş olmasına rağmen başları ayrı yapışık ikizler.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


leucoderma : n. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


oligocystic : a. Yalnız birkaç kist ihtiva eden az kistli.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


paralyzer : n. See: Paralyser.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).