Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

primordium nedir?

primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


ferri : pref. biochem. Demirli.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


phaneroscopy : n. Deri veya deri lezyonlarının faneroskop aracılığıyla muayenesi.


phlebocyssis : n. Bir solüsyonun bir ven içine sokulması.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


ptyalogenic : a. Tükrükten oluşmuş, ptiyalojen.


sebiparous : a. Yağ yapıcı, yağ salgılayan.


stadium : n. (pl. stadia). Devre, safha (See: Stage).


stethogoniometer : n. Göğüs kavsini ölçen cihaz.