Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

primordium nedir?

primordium : n. İlkel devresinde bulunan organ.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


gut : n. Barsak.


hypodynia : n. Hafif ağrı.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


magnum : a. Büyük veya geniş.


miliaria : n. Ter bezi kanallarının tıkanması sonucu toplanan terin deri yüzeyinde küçük veziküller oluşturması ile belirgin durum.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


penile : a. Penis'le ilgili, penis'e ait.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


profundus : a. derin.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


rigidity : n. Sertlik, rijidite.


somatotype : n. Belirli bir vüut şekli.


spinal : a. 1. Belkemiğineait veya onda bulunan, spinal; 2. Dikene ait, dikensi, spinalis.


subungual : a. Tırnakaltı, tırnak altında bulunan.