Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

presentation nedir?

presentation : n. 1. Prezantasyon: Doğumda ceninin belrili durmu; 2.İdrak gücü.

Breech presentation : Doğum sırasında rahimden ilk olarak çocuğun ayak veya kalçalarının dışarı çıkması;


Bregma presentation : Büyük fontanel prezantasoynu;


Brow presentation : Öned gelen kısmı alın'ın oluşturduğu prezentasyon, alın prezentasyonu;


Cephalic presentation : Herhangi bir pozisyondaki baş prezentasyonu;


Comopund presentation : Fetüs'ün birden fazla kısmının pelvis'e girişi ile belirgin prezentasyon (baş ve elin beraber oluşu gibi);


Face presentation : Yüz prezentasyonu;


Footling presentation : Tek veya her iki bacağın makadın önünde pelvis'e girişi ile belirgin prezentasyon, ayak prezentasyonu;


Hand presentation : El prezentasyonu;


Knee presentation : Fleksiyon halinde bir veya iki dizin önde gelen kısmı oluşturduğu prezentasyon, diz prezentasyonu;


Shoulder presentation : Omuz prezentasyon;


Sinciput presentation : See: Brow presentation;


Transverse presentation : Fetüs'ün uzun ekseninin annenin uzun ekesni ile dik açı göstermesi ile belirgin, önde gelen kısmı gövdenin oluşturudğu prezentasyon;


Vertex presentation : Oksiput'un önde gelişi ile belirgin, normal doğumda görülen prezentasyon.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


disinvagination : n. İnvaginasyon'u düzeltme, invaginasyonu ortadan kaldırma.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


hapten : n. See: haptene.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hydrocenosis : n. Toplanan sıvı boşaltma.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


polytrichia : n. See: Hypertrichiasis.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


spinifugal : a. Omurgadan uzaklaşan.