Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


catotrophobia : n. Aynalardan korkma, ayna görmektenv eya ayna kırılmasından aşırı ürkme.


collum : . (pl. colla). Boyun.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


degustation : n. Tatma


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


eugenic : a. Irkın kalıtsal özelliklerini geliştirme veya düzeltme ile ilgili, öjenik.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


habenular : a. Habenulaya ait.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


karyogonad : n. See: micronucleus.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


morbilli : n. Kızamık.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


organopathy : n. 1. Organik hastalık; 2. See: Organotherapy.


paratrophy : n. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin ederek beslenme; 2. Beslenme bozukluğu, yetersiz veya kusurlu beslenmenin sebep olduğu hastalık; 3. Adiposis dolorosa.