Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


form : n. Formül


frigorific : a. Soğutan, soğutucu.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


larva : n. (pl. larvae). Tırtıl, kurtçuk, sürfe, larv.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


parencephalitis : n. Beyincik (cerebellum) iltihabı.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.