Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


cardiectasis : n. Kalb genişlemeesi.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


embryotroph : n. Embriyo'yu besleyen sıvı madde (Trofoblastların desidua üzerine enzimatik etkisi sonucu oluşur).


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


interdigitation : n. 1. Kenetlenme; 2. Parmaksı çıkıntılar.


lacus : n. Göl.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


lumb(o) : pref. Bel.


monoculus : n. Tek göz bandajı.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.