Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


germination : n. Filizlenme.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


histoid : a. Aynı dokudan gelişen.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


hypermagnesemia : n. Kanda normaldan fazla magnezyum bulunması.


intra-orbital : a. Göz boşluğu içinde.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


lethal : a. Öldürücü.


medius : n. Orta.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.


serumuria : n. Serum albüminin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu.


stiffness : n. Sertlik.


tapping : n. Aspirasyon.


toxication : n. Zehirleme, zehirlenme, toksikasyon.