Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


megalopsia : n. Göz bozukluğu neticesi cisimleri normaldan büyük gösterme, megalopsi, makropsi


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myogelosis : n. Kas sertleşmesi, miyojeloz.


oedipus complex : n. Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


opsonometry : n. Herhangi bir enfeksiyöz hastalıkta kişi kanındaki opsonik etki derecesinin, dolayısıyla opsonik indeks'in ölçülmesi, opsonometri.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


psorous : a. Uyuzlu, kaşıntılı.


rhizodontropy : n. Bir diş köküne suni kron tesbit edilmesi.


riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).