Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


inframaxillary : a. Çenealtı.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


phenomenal : a. Doğal olaylarla ilgili veya bu olaylar kabilinden.


pyretic : a. & n. 1. Ateşe ait, ateşe bağlı, ateşli; 2. (pl) Ateş ilacı.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.