Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

predator nedir?

predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


frontal : a. Alına ait, frontalis.


gallsickness : n. Safra yetmezliği.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


isotope : n. biochem. Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


mean : n. Orta, vasat, ortam.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.