Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

potash nedir?

potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.

Caustic potash : biochem. Potasyum hidroksid;


Sulfurated potash : biochem. Kükürtlü potas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathe : v. Teneffüs etmek.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


colchicine : n. biochem. Colchicum autumnale'den çıkarılan ve damla (gut) hastalığı tedavisinde kullanılan zehirli bir alkaloid (C22H25NO6).


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


false : a. Sun'i, taklit, takma


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


loin : n. Bel, lumbus.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


nasitis : n. Burun iltihabı.


restiform : a. İp şeklinde, ipbiçim, restiformis.