Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

potash nedir?

potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.

Caustic potash : biochem. Potasyum hidroksid;


Sulfurated potash : biochem. Kükürtlü potas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


funic : a. Kordon (funis) a ait.


gargoylism : n. Mukopolisakkarid metabolizmasındaki mbozukluk sonucu mukopolisakkarid'lerin vücutta toplanması, cücelik ve çeşitli iskelet sistemi anomalileri zeka geriliği, kornea'da lekeler, başın iri ve yüzün çirkin görünüm göstermesiyle belirgin kalıtsal hastalık, Hurler hastalığı.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


periappendicitis : n. Apandisle çevresindeki dokuların iltihabı.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


planomania : n. Gezip dolaşmağa aşırı düşkünlük, evinden ayrılıp uzun süre diğer yerlerde gezip dolaşma eğilimi.


renopathy : n. Böbrek hastalığı, renopati.


salpingogram : n. Uterus içine, tubalara yayılacak şekilde bir kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


scarification : n. Hacamat, deriyi kazıyıp kanatma.


somnolentia : n. 1. Yarı uyku hali, uyuşukluk; 2. Sarhoşluk uykusu.


splenicogastric : a. Dalak ve mide ile ilgili.


splenology : n. Dalak tetkiki ilmi, dalak bilgisi, splenoloji.


sporicide : n. Sporları öldüren ilaç, sporisid.