Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

potash nedir?

potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.

Caustic potash : biochem. Potasyum hidroksid;


Sulfurated potash : biochem. Kükürtlü potas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


clap : n. Belsoğukluğu.


conus : n. (pl. coni): See: Cone.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


enteron : n. Barsak


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


polyphyletic : a. Bir kaç kaynaktan gelen, değişik atalardan gelen.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


pyogenesis : n. 1. Cerahat meydana gelme ameliyesi, piyojenez; 2. See: pyosis.