Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

potash nedir?

potash : n. biochem. Potas, kalya taşı, potasyum hidrat.

Caustic potash : biochem. Potasyum hidroksid;


Sulfurated potash : biochem. Kükürtlü potas.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


daphnin : n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


lactosum : n. see: lactose.


terpin hydrate : n. biochem. Müzmin öksürükte kullanılan renksiz parlak kristaller veya beyaz toz (C10H2053H2O).


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


jugate : a. Kenetlenmiş.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.