Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

postural nedir?

postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.

postural drainage : Yatağın ayak bölümünü yükselterek solunum yollarında bulunan sıvıların drenajını sağlamak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


ectocytic : a. Hücredışı.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


homology : n. Benzeyiş.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


lust : n. Aşırı cinsel arzu, aşırı cinselistek, şehvet.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


muciform : a. Mukozaya benzer.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).


ramisection : n. Spinal siniri sempatetik ganglion'a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi.


ramollissement : n. 1. Yumuşama; 2. Bir organ veya dokunun marazi yumuşaması (özellikle beyin hk.).


somatodidymus : n. Gövdelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.