Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

postural nedir?

postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.

postural drainage : Yatağın ayak bölümünü yükselterek solunum yollarında bulunan sıvıların drenajını sağlamak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


dehydrocorticosterone : n. biochem. Böbreküstü korteksinden çıkarılan bir steroid.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


uterosclerosis : n. Rahim sklerozu.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


parasternal : a. 1. Sternum yakınında, sternum'a komşu, sternum'a bitişik; 2. Parasternal çizgi ile ilgili, parasternal çizgiden geçen.


pericolpitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı, perikolpit.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


premenstruum : n. Adetten önceki devir, menstruasyon öncesi.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


radio-iodinated human serum albumin : n. Beyin lezyonlarının teşhisi ve yerlerinin tesbiti için, ayrıcakan ve plazma hacimlarının ölçülmesinde, dolaşım zamanının ve kalp debisinin hesaplanmasında yararlanılan bir madde.


saprozoic : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


scotopic vision : n. Zayıf ışıkta görebilme yeteneği.