Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

postural nedir?

postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.

postural drainage : Yatağın ayak bölümünü yükselterek solunum yollarında bulunan sıvıların drenajını sağlamak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


parencephalus : n. Beyni doğuştan kusurlu veya yeterince gelişmemiş hilkat aribesi.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


phrenesis : n. Zihinsel bozukluk, delilik.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.