Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

postural nedir?

postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.

postural drainage : Yatağın ayak bölümünü yükselterek solunum yollarında bulunan sıvıların drenajını sağlamak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


glottal : a. Glottis'e ait, glotticus.


gonadial : a. See: gonadal.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


histonuria : n. Histon işeme.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


metroperitonitis : n. Uterus ile peritonun iltihabı, metroperitonit.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.