Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

postural nedir?

postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.

postural drainage : Yatağın ayak bölümünü yükselterek solunum yollarında bulunan sıvıların drenajını sağlamak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


collagenosis : n. Yer yer fibrinoid nekroz bölgeleri ile belirgin bağ dokusu hastalığı, kollajen hastalığı.


cystolith : n. mesane taşı.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


tenotome : n. Kirişe kesit yapmada kullanılan bistüri, tenatom.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


infrapatellar : a. Patellaaltı.


mastopathy : n. Göğüs hastalığı veya ağrısı, mastopati.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


nephelopia : n. Bulanık görme.


osteological : a. Osteolojiye ait.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


panniculus : n. (pl. panniculi). Yağ kıtığı tabakası (Derialtı yağ dokusu), panikül.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.