Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

postpallium nedir?

postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deprivation : n. Mahrum etme, mahrumiyet.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


emepronium bromide : n. İdrar kesesinin kasılmasını önleyen atroin benzeri bir madde.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


iridodialysis : n. İris dış kenarının, tutunmuş olduğu kirpiksi cisim (korpus silyare)'den ayrılması, iridodiyaliz (Genellikle travma nedeniyle oluşur).


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


prognosis : n. Bir hasalığın sonu hakkında önceden hüküm verme, pronoz (hastalığın seyri).


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.


proscolex : n. Barsak şeridi (tenya)'nın henüz erginlik kazanmamış şekli, tenya larvası.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.