Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

postpallium nedir?

postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


dehydrase : n. biochem. Kimyasal bileşiklerden su çıkaran enzim, dehidraz.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


esoteric : a. 1. Organ içind başlayan; 2. Gizli, saklı, ezoterik.


glyceride : n. biochem. Gliserinleştirme.


glycogenase : n. biochem. Glikojeni dekstroz ve maltoza çeviren enzim.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


microphthalmia : n. Gözlerin normale oranla çok küçük oluşu, mikroftalmi.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


periostoma : n. Kemik çevresindeki kemiksi oluşum.


pseudomembrane : n. Yalancı zar.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


pyarthrosis. : n. Eklem boşluğunda cerahat toplanması, ipyartroz.


stear(o)- : pref. Yağ.