Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

postpallium nedir?

postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chickenpox : n. Su çiçeği.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


lepromata : n. Cüzamda, görülen granülomatöz deri kabartıları.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


ovarium : n. (pl. ovaria). See: ovary.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


protoactinium : n. biochem. Pa sembolü ile bilinen kimyasal element, protoaktinyum.


pyrocatechol, pyrocatechin : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan ve beyaz benzinden çıkarılan kimyasal beyaz bir madde (C6H4(OH)2)


scorbutic(al) : a. İskorbüte ait.