Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

posthitis nedir?

posthitis : n. Sünnet derisi iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiospasm : n. Oesophagus ile mide arasında bulunan kardiak sfinkterin spazmı.


cornual : a. Boynuza ait.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


erode : v. Aşındırmak.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


labyrinthectomy : n. İçkulağın ameliyatla çıkarılması, labirenti kesip çıkarma ameliyeis, labirintektomi.


henbane : n. See: Hyoscyamus.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


laugh : h. gülme, gülüş.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


organ : n. Organ, uzuv, organum.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi


rehydration : n. Ağır su kaybını takiben, herhangi bir yolla vücudun tekrar normal suyunu kazanması.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.