Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

postdiphtheritic nedir?

postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


dejectory : a. Müshil.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


fevered : a. Harareti olan, ateşli.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


glycocholate : n. biochem. Glikokolik asidin tuzu.


hemispasm : n. Yarım spazm.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


involution : n. Genişlemiş ve açılmış bir organın asıl eski haline dönmesi.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


peau : n.Deri.


phlegmasia : n. İç organların iltihabı, dahili iltihap, flegmazya.


roborating : n. Kuvvetlendirici madde, mukavvi, roboran.


sanguinopurulent : a. Kan ve cerahat karışık.


separator : n. 1. Ayırıcı, iki maddey biribrinden ayırmada veya iki maddenin birbirine karışmasını önlemede kullanılan alet; 2. Birbiri üzerine binmiş dişleri ayırmada kullanılan alet.


somatoscopy : n. Beden muayenesi, somatoskopi.