Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

postdiphtheritic nedir?

postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


dysorexia : n. İştahsızlık.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


oocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.