Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

polytrichosis nedir?

polytrichosis : n. See: Polytrichia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coccyx : n. Kuyruk sokumu kemiği, koksiks, kuyruk (paldım) kemiği, os coccygis.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


submersion : n. 1. Su altına sokma, suya batırma; 2. Su altına sokulma, suya batma.


hypermyotrophy : n. Aşırı kas dokusu gelişimi.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


lyophobic : a. Eritmeyne, eritici ortamda erime eğilimi göstermeyen.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


parumbilical : a. Göbekaltı.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


polydontia : n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.


rhinodacryolith : n. Burun gözyaşı taşı.