Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

polytrichosis nedir?

polytrichosis : n. See: Polytrichia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.


enteron : n. Barsak


flav(o) : pref. Sarı, flavus.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


mastoidale : n. Mastoid çıkıntının en alt noktası.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


sensitization : n. 1. Vücutta antijen niteliğindeki madde (bakteri, ilaç, yabancı protein, çiçek tozu v.s')ye karşı, ikinci defa girişinde şiddetli reaksiyona sebep olacak şekilde duyarlık oluşması, hassas hale gelme veya getirilme; 2. Uyarıya karşı hassas hale gelme ve getirilme, canlının veya canlı dokunun belli bir uyarıya karşı, eskisine oranla daha duyarlı hale gelişi, uyarıya tepkinin daha kuvvetli oluşu.


stapedius : n. Üzengi kası, musculus stapedius.