Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


ethylenediamine : n. biochem. Aminofilin eriyiği hazırlanmasında kullanılan bir bileşim.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


logoplegia : n. 1. Logopleji: Konuşma organı felci; 2. Konuşamamazlık.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.


proto-albumose : n. biochem. Bir primer albümöz.


splanchnodynia : n. Karın organlarında ağrı.