Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burimamide : n. Antistaminik bir madde.


c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


ergometry : n. Adaleler tarafından yapılan işin ölçülmesi.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


intragastric : a. Mide içi.


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


palpebrate : a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip, göz kapaklı (hayvan); 2.Göz kırpmak.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.