Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


hematogenic : a. 1.Kan hücrelerinin gelişme ve oluşmasıyla ilgili; 2. Kan yapıcı, kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı; 3. Kan yoluylayayılan.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


karyolobic : a. Loplu nüveli, lop şeklinde nüvesi olan.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


margarine : n. biochem. Hayvan ve bitki yağlarından çıkarılan bir çeşit yağ.


modality : n. Tedavi usulü veya cihazı.


morbilli : n. Kızamık.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


oxalation : n. Sodyum oksalatla yapılan tedavi.


peduncular : a. Sap (pedünkül) ile ilgili.


pneumonosis : n. 1. Akciğer hastalığı; Alveol ve alveol kapilleri dejenerasyonu sonucu akciğer alveolleri.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


pulsation : n. Nabız atışı.


reflexometer : n. Adale kasılması için gereken kuvveti ölçen alet, refleksometre.


sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.


stabilization : n. Sabit kılma veya olma, tesbit etme, istikrar.