Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


distention : n. Gerilme, şişme.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


hemometra : n. See: Hematometra.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hypochromic : n. Renk veya pigmentasyon bozukluğu.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


myotonometer : n. Kas tonüsünü ölçme aleti, miyotonometre.


osphresiolagnic : a. 1. Kokuların yarattığı cinsel uyarı ile ilgili; 2. Kokulardan cinsel uyarı alan kişi.


pectose : n. biochem. Olmamış meyvalarda bulunan ve daha sonra pektine çevrilen şekerli madde, pektoz.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.