Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotherapeutical : Kemoterapi ile ilgili.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hypocatharsis : n. Hafif bir müshille barsak muhteviyatının boşaltılması.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


polioencephalopathy : n. Beyin gri maddesinin iltihabı.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.


retro-infection : n. Fetüsün anneyi enfekte etmesi.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


silverman score : n. Solunum sırasınad çekilen zorluğun ölçülmesi için uygulanan bir yöntem.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.