Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

polygenesis nedir?

polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

casuistics : n. Bir hastalığa ait vak'aların toplanıp incelenmesi.


centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


corneous : a. Boynuz gibi, boynuzsu, corneus, corenum.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


dendritic ulcer : n. Ağaç dallanmasına benzer kollar gönderen linear korneal ülser.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


elimination : n. İhraç, çıkarma (organ).


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


tertiary : a. Üçüncü (gelen).


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


parasynovitis : n. Sinovyal kese çevresindeki bağ dokusunun iltihabı.


puerperal : a. Lohusalığa ait.