Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

polyarticular nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


inhibitory : a. Menedici.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


litholapaxy : n. Taşın mesanede ezilmesi ve parçaların çıkarılması.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


retro-esophageal : a. Özofagus ardı.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


sclerema : n. Derinin sertleşmesi hali, sklerem.


sonocardiometry : n. Kalbe gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları aracılığıyla kalp boşlukları hacminin belirlenmesi, sonokardiyometri.


spectrum : n. Işığın prizmadan geçreken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit.