Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

polyarticular nedir?

polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosurgery : n. Dokunun kimyasal madde aracılığıyla tahrip edilmesi (serviks uteri erozsoyuna gümüş nitrat sürülmesinde olduğu gibi).


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


intraocular : a. Göziçi.


keck : v. Öğürmek, kusmağa çalışmak.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


menstrual : a. Aybaşına ait, adet kabilinden.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


reticuloendothelioma : n. Retiküloendotel sistemi tümörü.