Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

polyarticular nedir?

polyarticular : a. 1. Çok sayıda eklemi ilgilendiren; 2. Çok sayıda eklemi tutan, çok sayıda eklemi etkileyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


ergometrine : n. Ergotun temel alkaloidi.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


gait : n. Yürüyüş, gidiş.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


lymphous, lymphy : n. See: Lymphoid.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


ptyalo : pr


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.