Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

point nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

point : n. Nokta.

cardinal point : Göze giren vea çıkan ışınların yönünü belirleyen altı ana noktadan biri;


craniometric point : Kafatası ölçülerinde esas olarak alınan noktalar;


douloureux point : Nevraljide bir sinir boyunca tesbit edilen ağrılı noktalar, puncta dolorosa;


far point : Gözün net olarak görebildği en uzak nokta;


fixation point : Her iki görüş ekseninin, bakılan cisim üzerinde birleştği nokta, tesbit noktası;


flash point : Yanma niteliği gösteren bir sıvıdan çıkan buharların alev karşısında aniden tutuşabildği ısı derecesi, yanma noktası;


freezing point : Donma noktası;


isoelectric point : İyonların muhaceret etmedikleri ve dengede bulundukları asit konsantrasyonu, izoelektrik nokta;


Mc Burney's point : Göbeği sağ spina ilica anterior superior'a bağlayan çizgi üzerinde ve ortadan dört santim kadar sağda olan nokta (had apandisitte ağrılı noktadır);


melting point : Ergime noktası, katı bir cismin sıvı hale gelmesi için ısıtılması gereken sıcaklık;


near point : Gözün net olarak görebildiği en yakın nokat;


valleix point : Nevraljilerde sinirlerin yolu boyunca tazyikle ağrı uyandırılan noktalar;


Vogt's point : Menenj kanamasında kafatasını delme için seçilen mutad nokta;


voillemier's point : İki taraf spina iliaca anterior superior'ları birleştiren hayali çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 6-6.5 cm altına isabet eden nokta. (Mesaneye ponksiyon yeri).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


egomania : n. Marazi kendini beğenme (nefsine hürmet) manisi.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


proctotomy : n. Anus ve rektuma tatbik edilen ameliyat (dilatasyon forse), prototomi.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).


spiculum : n. İğne veya çivi şeklinde organ veya çıkıntı.