Bugün : 22 Şubat 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

point nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

point : n. Nokta.

cardinal point : Göze giren vea çıkan ışınların yönünü belirleyen altı ana noktadan biri;


craniometric point : Kafatası ölçülerinde esas olarak alınan noktalar;


douloureux point : Nevraljide bir sinir boyunca tesbit edilen ağrılı noktalar, puncta dolorosa;


far point : Gözün net olarak görebildği en uzak nokta;


fixation point : Her iki görüş ekseninin, bakılan cisim üzerinde birleştği nokta, tesbit noktası;


flash point : Yanma niteliği gösteren bir sıvıdan çıkan buharların alev karşısında aniden tutuşabildği ısı derecesi, yanma noktası;


freezing point : Donma noktası;


isoelectric point : İyonların muhaceret etmedikleri ve dengede bulundukları asit konsantrasyonu, izoelektrik nokta;


Mc Burney's point : Göbeği sağ spina ilica anterior superior'a bağlayan çizgi üzerinde ve ortadan dört santim kadar sağda olan nokta (had apandisitte ağrılı noktadır);


melting point : Ergime noktası, katı bir cismin sıvı hale gelmesi için ısıtılması gereken sıcaklık;


near point : Gözün net olarak görebildiği en yakın nokat;


valleix point : Nevraljilerde sinirlerin yolu boyunca tazyikle ağrı uyandırılan noktalar;


Vogt's point : Menenj kanamasında kafatasını delme için seçilen mutad nokta;


voillemier's point : İki taraf spina iliaca anterior superior'ları birleştiren hayali çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 6-6.5 cm altına isabet eden nokta. (Mesaneye ponksiyon yeri).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


deferent : a. & n. 1. Ersuyu (sperma) kanalına ait; 2. Aşağıya iletme, götürme, deferens.


dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


hydropneumonia : n. Plevra boşluğunda seröz sıvı birikimi ile beraber seyreden pnömoni.


isoxyl : n. Diğer tüberküloz ilaçları ile birlikte kullanılan yeni bir tbc ilacı.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


nystagmography : n. Nistagmus gösteren gözde oluşan hareketlerin nistagmograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi, nistagmografi.


ophthalmography : n. Gözlerin tanımı, oftalmografi.


parkinsonism : n. Ellerin titremesi, yüzün anlamını kaybetmesiyle müterafık sinir hasatlığı, paralysis agitans.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


reunient : a. Birleştirici, reuniens.


rheumatology : n. Romatizma bilgisi, romatizmal durumları inceleyen bilim dalı, romatoloji.


secretum : n. Salgı.