Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

point nedir?

point : n. Nokta.

cardinal point : Göze giren vea çıkan ışınların yönünü belirleyen altı ana noktadan biri;


craniometric point : Kafatası ölçülerinde esas olarak alınan noktalar;


douloureux point : Nevraljide bir sinir boyunca tesbit edilen ağrılı noktalar, puncta dolorosa;


far point : Gözün net olarak görebildği en uzak nokta;


fixation point : Her iki görüş ekseninin, bakılan cisim üzerinde birleştği nokta, tesbit noktası;


flash point : Yanma niteliği gösteren bir sıvıdan çıkan buharların alev karşısında aniden tutuşabildği ısı derecesi, yanma noktası;


freezing point : Donma noktası;


isoelectric point : İyonların muhaceret etmedikleri ve dengede bulundukları asit konsantrasyonu, izoelektrik nokta;


Mc Burney's point : Göbeği sağ spina ilica anterior superior'a bağlayan çizgi üzerinde ve ortadan dört santim kadar sağda olan nokta (had apandisitte ağrılı noktadır);


melting point : Ergime noktası, katı bir cismin sıvı hale gelmesi için ısıtılması gereken sıcaklık;


near point : Gözün net olarak görebildiği en yakın nokat;


valleix point : Nevraljilerde sinirlerin yolu boyunca tazyikle ağrı uyandırılan noktalar;


Vogt's point : Menenj kanamasında kafatasını delme için seçilen mutad nokta;


voillemier's point : İki taraf spina iliaca anterior superior'ları birleştiren hayali çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 6-6.5 cm altına isabet eden nokta. (Mesaneye ponksiyon yeri).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

duodenectomy : n. Duodenumun ameliyatla çıkarılması.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


iateria : n. See: Therapeutics.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


lithicosis : n. Lityum tozlarının, devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması ile belirgin patolojik durum.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


metrostaxis : n. Rahimden kan sızması.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


oculo- : pref. gözle ilgili.


paraumbilical : a. Göbek yakınında, göbeğe komşu, göbeğe bitişik.


pathologist : n. Patolog.


pneumohydrothorax : n. Plevrararası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.


polarimetry : n. Bir ışığın polarma derecesini ölçme (bilgisi).


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


prussiate : n. biochem. Asit prusik tuzu.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.