Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

point nedir?

point : n. Nokta.

cardinal point : Göze giren vea çıkan ışınların yönünü belirleyen altı ana noktadan biri;


craniometric point : Kafatası ölçülerinde esas olarak alınan noktalar;


douloureux point : Nevraljide bir sinir boyunca tesbit edilen ağrılı noktalar, puncta dolorosa;


far point : Gözün net olarak görebildği en uzak nokta;


fixation point : Her iki görüş ekseninin, bakılan cisim üzerinde birleştği nokta, tesbit noktası;


flash point : Yanma niteliği gösteren bir sıvıdan çıkan buharların alev karşısında aniden tutuşabildği ısı derecesi, yanma noktası;


freezing point : Donma noktası;


isoelectric point : İyonların muhaceret etmedikleri ve dengede bulundukları asit konsantrasyonu, izoelektrik nokta;


Mc Burney's point : Göbeği sağ spina ilica anterior superior'a bağlayan çizgi üzerinde ve ortadan dört santim kadar sağda olan nokta (had apandisitte ağrılı noktadır);


melting point : Ergime noktası, katı bir cismin sıvı hale gelmesi için ısıtılması gereken sıcaklık;


near point : Gözün net olarak görebildiği en yakın nokat;


valleix point : Nevraljilerde sinirlerin yolu boyunca tazyikle ağrı uyandırılan noktalar;


Vogt's point : Menenj kanamasında kafatasını delme için seçilen mutad nokta;


voillemier's point : İki taraf spina iliaca anterior superior'ları birleştiren hayali çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 6-6.5 cm altına isabet eden nokta. (Mesaneye ponksiyon yeri).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


diapedesis : n. Kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


mastocarcinoma : n. Meme kanseri.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


salping(o) : pref. Boru, tüp, boru ile ilgili (eustachi veya Fallop borusu).