Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pneumonography nedir?

pneumonography : Akciğer radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloric : a.&n.1. Isı; 2. Isıya ait.


blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


fetor : n. Fena koku.


hydrogenize : v. biochem. Hidrojenle birleştirmek.


hypochromasia : n. See: hypochromatism.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


linctus : n. Tatlı, şurup şeklinde bir sıvı.


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


oschelephantiasis : n. Skrotum duvarlarının kalınlaşması.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.