Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pneumonography nedir?

pneumonography : Akciğer radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


cuboid : a. Zarsı, küboid, cuboides.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hysterolity : n. Uterus taşı.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


photonosus : n. Aşırı güneş ışığından meydana gelen hastalık.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.