Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pneumonography nedir?

pneumonography : Akciğer radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


ter in die : adv. Günde üç defa.


hematologist : n. Hematolog.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


intra-abdominal : a. Karında olan, karıniçi.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


stibium : n. biochem. Sb. sembolü ile bilinen madeni element, antimon (See: Antimony).


sucker : n. Emici, emen.


sulfmethemoglobin : n. biochem. Bir hemoglobin ve kükürtlü hidrojen bileşimi.