Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pneumonography nedir?

pneumonography : Akciğer radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


pluri : pref. Çok, birçok.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


postcibal : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.


receipt : n. Reçete.


sigmoidoscope : n. Sigomidi muayenesi için kullanılan spekülom.


tectocephaly : n. Sagital sütürün erken kemikleşmesisonucu kafanın, çatı şeklinde uzun ve dar biçim gösterişi, tektosefali.


tectology : n. Canlı vücudunun yapısını ve yapısal özelliklerini konu alan bilim dalı, tektoloji.