Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

pneumonography nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

pneumonography : Akciğer radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


deutero-albumose : n. biochem. Suda veya tuzlu eriyiklerde eriyebilen albümoz.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


granulomatous : a. 1. Granulomlardan oluşmuş; 2. Granulom özelliği gösteren.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


pneumococcal : a. 1. Pnömokok'la ilgili; 2. Pnömokok'a bağlı, pnömokokların sebep olduğu.


pylon : n. Sun'i bacak.


quininism : n. Kinine karşı idiosenkrazi mevcduyitende veya uzun süre kinin kullanılması halinde ortaya çıkan semptomlar.


subvertebral : a. Omuraltı, omur altında bulunan.


succedaneous : a. 1. Diğeri yerine konan şey (substitute) ile ilgil, 2. Bir diğerinin yerini alan veya yerine kullanılan, diğer bir şeyin görevini yapmak suretiyle etki gösteren.