Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


chickenpox : n. Su çiçeği.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hysterolity : n. Uterus taşı.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


myelencephalitis : n. Beyin ve omuriliğin birarada iltihabı, miyelensefalit.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


phenacetin(e) : n. biochem. Ateş düşürmek veya ağrıları kesmek için kullanılan beyaz billuri bileşim, fenasetin.


roentgen rays : Röntgen ışınalrı; Vücudun yumuşak kısımlarından geçen son derece kısa dalgalı ışınlar.