Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


cost (o) : pref. Kaburga.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


endocervix : n. 1. Uterus boynu kanalını örten müköz zar, 2. Uterus boynunun uterus boşluğuna açıldığı bölge.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


histohypoxia : n. Dokunun oksijensiz kalışı, dokuda oksijen yetersizliği.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


kelp : n. Bir çeşit esmer deniz algı otunun iyot çıkarmak için alınan külü.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


mamilia : n. See: Mammilla.


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


mesotendon : n. Tendonu kılıfına bitiştiren bağ dokusu zarı.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.