Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


cementum : n. Diş kökünü çevreleyen ince kemik tabakası, diş sementi.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


circumcorneal : a. Kornea çevresinde.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


diastalsis : n. Barsakta, kontraksiyon dalgasından önce bir gevşeme dalgasının oluşmasıyla belirgin peristaltik hareket şekli.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


facing : n. Kaplama (diş).


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


funnel : n. Huni.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


oophoromalacia : n. Yumurtalıkların ileri derecede yumuşaması, ooforomalasi.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.