Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


mia tooth : Köpek dişi


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


jelloid : n. İlaçlı jelatinli tablet veya şekerleme.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


lypothymia : n. See: Melancholia.


neostomy : n. Ameliyatla organa açılan yeni ağız oluşturma, neostomi


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


outbreeding : n. Birbiriyle ilgisi olmayan iki canlının birleştirilmesi.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


periduodenitis : n. Duodenum çevresi iltihabı.


plasmogen : n. see. bioplasm.


polyneuropathy : n. Çeşitli sinirleri saran hasatlık, polinevropati.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).