Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


chloroma : n. Yüz, kafa kemikleri ile vertebralar üzerinde çok sayıda sarı-yeşil renkli tümöral büyümelerin mevcut bulunduğu patolojik durum.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


vaccinizaiton : Mükerrer aşılama.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


multangulum : n. Üzerinde çok köşe gösteren kemik, çok köşeli kemik.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.


primipara : n. 1.İlk defa olarak doğurankadın; 2. Yalnız bir çocuk doğurmuş olan kadın, primipar.


retrognathia : n. Alt çenenin geride bulunuşu ile belirgin şekil bozukluğu.


rye : n. Çavdar taneleri veya tohumu, secale cereale (besleyicidir).


scotoscopy : n. 1. X ışınları aracılığıyla iç organların gölgesinin ekran üzerine düşürülerek muayenesi, floroskopi; 2. Gözün kırma gücü ve kırma hatalarının retinoskop aracılığıyla belirlenmesi, retinoskopi.