Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


first-aid : n. İlk yardım.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


knife : n. Bıçak.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


odontotechny : n. See: Dentistry.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pennate : a. 1. Tüye benzer, tüy şeklinde; 2. Tüylerle örtülü, tüylü.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


pupillometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçmede kullanılan alet, pupillometre.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.


splanchnicotomy : n. Splanknik sinirin uzunluğuna bölünmesi.