Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pneumonic nedir?

pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.

pneumonic phthisis : Akciğer tüberkülozu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


corectomy : n. İris'in bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


cytoscopy : n. Hücre muayenesi (tetkiki).


echophrasia : n. See: Echolalia.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


erythroclasis : n. Eritrositlerin parçalanması.


expectorant : n. Balgam söktürücü ilaç.


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


replacement : n. Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma.


sentimental : a. Duygusal, hissi.


somethesia : n. Duyarlılık.