Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

plumbum nedir?

plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


case : n. Hastalık hali, vak'a.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


encarditis : n. See: Endocarditis.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


neuroleptics : n. Sinir sistemi üzerinde etkili olan ilaçlar.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


paramimia : n. Hareket yeteneği yokluğu, hareketsizlik, paramimi.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


petrositis : n. Şakak kemeği kaya parçasının ihtilabı.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


pneumatometer : n. See: Spirometer.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


roseola : n. Frengi ve tifoda görülen deri üzerinde mercimek büyüklüğünde lekeler olup basınca kaybolur, rozeol, taş roze.