Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

plumbum nedir?

plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


endometrium : n. Uterus'un mukozası, endometr'ium).


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


hypognathus : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün alt çenesine yapışık oluşu ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


polymorphonuclear : a. 1. Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli; 2. Parçalı çekirdekli lökosit.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.


pyocelia : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


sarcotome : n. Vücut kaslarını yarma aleti, sarkotom.