Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

plasmatheraphy nedir?

plasmatheraphy : n. Hastaya tedavi amacıyla kan plazması verilmesi, plazma ile tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


neurocytolysis : n. Sinir hücrelerinin harabiyete uğraması, nörositoliz.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


parahemophilia : n. Plazamda faktör V (proaccelerin) adlı koagülasyon faktörünün eksikliği nedeniyle gelişne kanama bozukluğu, parahemofili.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.