Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

phytomenadione nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


gluteal : a. İlyeye ait.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


hemichorea : n. Vücudun bir yarısında istem dışı hareketler görülmesiyle belirgin kore, tek taraflı kore.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.


mesothelium : n. Mesotelium mesoderm'e ait seroz zarları meydana getiren tabaka.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


packing : n. 1. Tampon koyma; 2. Tamponda kullanılan madde.


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


prosthetic : a. 1. Protez yeteneğinden, proteze ait; 2. (pl.) Sun'i organ veya kısımlarla ilgili tıp dalı.