Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

phylactic nedir?

phylactic : a. Filaksiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


cardiorator : n. Kalb seslerine ait gözle görülebilen kayıtların elde edilmesinde kullanılan aygıt.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


physical : a. 1. Tabii; 2. Bedeni; 3. Tabiat bilgisine (fiziğe) ait, fiziki.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


normotonic : a. Normal tonüslü.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


phleboclysis : n. Ven içine herhangi bir sıvı verilişi, ven enjeksiyonu.


polarizer : n. Işığı polaran bir alet.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).