Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

phylactic nedir?

phylactic : a. Filaksiye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


hepatotherapy : n. 1. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması; 2. Karaciğer hastalığının teadvisi.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


iontotherapy : Vücut dokularına deriden geçirilen elektrik akımı aracılığıyla iyon sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen iyon tedavisi.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


methaemoglobinaemia : n. kanda methemoglobin bulunması.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


nest : n. Aynı unsurlardan oluşan küme, özellikle bulunduğu dokuya yabancı hürcelerin oluşturudğ küçük küme.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


painful : a.Ağrılı, acılı.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.