Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

phosphotransferase nedir?

phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


osteocele : n. 1. Testis veya skrotumun kemiksi tümörü; 2. Kemik dokusu ihtiva eden fıtık.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


reinoculation : n. Aynı virüs veya bakteriyi ihtiva eden bir önceki aşıyı takiben yapılan ikinci aşı.


rhigosis : n. Soğuk duygusu.


rhythmic : a. Düzenli, ritmik.


salicylanide : n. biochem. Mantarlara karşı kullanılan pembe billüri madde (C18H12No2).


serocystic : a. Seröz sıvıihtiva eden kistlerden oluşmuş.