Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phosphotransferase nedir?

phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


intonation : n. Ses ahengi, heceleri yerine göre kuvvetli veya hafif ifade suretiyle sesin kazandığı ahenk.


introitus : n. Bir boşluğa veya aralığa girme.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


laxity : n. Gevşeklik.


marmgarine : n. biochem. Margarin.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


melancholia : n. Merak, karasevda, malihülya, melankoli (ruhi ve bedeni faaliyetten uzak kalıp daimi kederli bir hava içinde bulunan ruh hastalarının hali).


meniscus : n. (pl. menisci). Bazı eklemlerde bulunan yarımay veya dairesel kıkırdak, oynak ayçası, menisk.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


obliviscence : n. Unutkanlık.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.