Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

phosphorescence nedir?

phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


chylifaction : n. Kilüs'ün oluşması.


cribrum : n. Kalbur


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


porotgram : n. Portografiden elde edilen film.


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


sophistication : n. Yemeğe veya ilaca hile katma.


sternocleidomastoid muscle : n. Sternum ve klavikula ile temporal kemikleri processus mastoideus arasında yer alan boyun adalesi.