Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phosphorescence nedir?

phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


desferrioxamine : n. Demir zehirlenmesinde kullanılan bir madde.


dural : a. Dura mater'e ait.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


estrin : n. see: estrogen.


fungistasis : n. Mantar gelişimini durdurma.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


jugular : a. Boyuna ait, jugularis.


lipomatous : a. 1. Urlu; 2. Ur hasıl edici.


meningococcus : n. Menenjit mikrobu, menengokok, neisseria meningitidis.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.