Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

phosphorescence nedir?

phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


displacement : n. 1. Yer değiştirme (organ), yerinden oynama; 2. Yerinden çıkarılma veya çıkarma.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hyposalemia : n. Kanda tuz miktarının azalması.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


intra- : pref. İçinde, içi.


intramammary : a. Meme içi, meme içinde.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


periglottis : n. Dil derisi, periglot.


photic : a. Işığa ait.


pneumolithiasis : n. Akciğerlerde taş bulunması.


rehabilitation : n. Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, rehabilitasyon.


rheumatoid(al) : a. See: Rheumatic


salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.