Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

phobia- nedir?

phobia- : suff. Marazi korku, nefret.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachinnation : n. Histerik gülüş.


cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


citric acid : n.See: acid.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


olfactus : n. Koku duyusu.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


premyelocyte : n. See: Myeloblast.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


rhinopharynx : n. Farenks'in yumuşak damağın üstünde kalan kısmı, nazofarenks, epifarenks, rinofarenks.