Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

phobia- nedir?

phobia- : suff. Marazi korku, nefret.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


cranio : pref. Kafatasına ait.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


electuary : n. toz haline getirilmiş etkili maddenin bal veya şurupla karıştırılmasından oluşan macun kıvamında ilaç.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


lactin : n. See: lactose.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


limping : n. Topallama, topallayarak yürüme, aksarayak yürüme.


melanocyte : n. 1. Melanin yapan hürce melanosit; 2. See: Melanophore.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.