Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

phobia- nedir?

phobia- : suff. Marazi korku, nefret.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


diffusate, : n. See: Dialysate.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


nephrocolic : a. n. 1. Böbrek ve kalın bağırsağa ait; 2. Böbrek koliği.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


photodynesis : n. Işık tesiri altında hücre elementlerinin yer değiştiremsi.


pleurovisceral : a. Plevra ve iç organlara ait.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


rhytidosis : n. Kırışma, buruşma (mesela korneada).


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.