Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

phenobarbitone nedir?

phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


ignis : n. Ateş.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


pentoside : n. biochem. Pentoz'un başka bir madde ile yaptığı bileşim, pentozid.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


rebound : n. Uyarının kesilmesini takiben dokunun yeni bir güçle, tam kasılma veya tamg evşeme tarzında refleks hareket göstermesi, geri tepme.


scarification : n. Hacamat, deriyi kazıyıp kanatma.


shock : n. 1. Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur); 2. Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsıntı, darbe, elektrik çarpması, şiddetil etki veya korku, şok.


steroids : n. Doğal olarak bulunan ve yapıları kolesterol'e benzeyen bir grup maddenin ortak ismi.


subareolar : a. Meme başı areolünün altında bulunan.