Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

phenobarbitone nedir?

phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


cost (o) : pref. Kaburga.


dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


dolichocephalic : a. 1. Dolikosefali ile ilgili; 2. Uzun ve dar kafa gösteren, uzun kafalı.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


fletcherism : n. Gıdanın iyi çiğnenmesi.


frequency : n. Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.).


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


keratopathy : n. Kornea'ya ait herhangi bir hastalık.


lectual : a. yatağa ait.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.