Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

phenobarbitone nedir?

phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


ether : n. biochem. Lokman ruhu, eter.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


range : n. Saha, alan.