Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

phenobarbitone nedir?

phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbar : a. Soğana ait.


cremation : n. Cesedi yakarak kül haline getirme, ölü yakma.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


fetation : n. 1. Fetusun gelişimi; 2. Gebelik.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hepaticoduodenostomy : n. Safra yolu ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


meralgia : n. Kalça ağrısı, meralji.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


mole : n. Et beni, ben, nevus.


monocytopenia : n. Kanda monosit azalması, monositopeni.


musculocutaneous : a. Kas ve derieye ait.


nephrauxe : n. Böbrek büyümesi


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.