Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

phenobarbitone nedir?

phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


submembranous : a. Zar altı.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


odontophobia : n. 1. Hayvan dişlerinden korkma hali; 2. Diş ameliyatlarından anormal derecede korkma, diş çektirme korkusu, odontofobi.


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


pahgophobia : n. Yemekten tiksinme, yemeğe karşıürküntü gösterme.


pia mater : n. Beyin ve omuriliği saran üç zardan en içteki, ince vasküler yapı gösterenzar.


preanal : a. Anüs önünde.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


redness : n. See: Rubor.