Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

phage nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

phage : n. See: Bacteriophage.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calor : n. Isı, irtihalen önde geln yerel belirtilerinden birisi.


cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


electromagnetism : n. Mıknatısi elektrik, elektromanyetizm.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


panasthenia : n. See: neurasthenia.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


pustule : n. cerahatla dolu kabarcık, sivilce, püstül.