Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

perone nedir?

perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

communicans : a.Birleştirici.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


folliculosis : n. Lenf foliküllerinin aşırı gelişimi.


front : n. Alın, frons.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


subhumeral : a. Omuzaltı, omuz altında bulunan.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


immunize : v. Bağışık kılmak, bağışıklık meydana getirmek.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


pepsiniferous : a. Pepsin salgılayan


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


sectio : n. 1. Kesme; 2. Kesit.