Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

perone nedir?

perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


celialgia : n. Karın bölgesinde hissedilen ağrı, karın ağrısı.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


cynophobia : n. See: Kynophobia.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


facies : n. See: face.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


hexylresorcinal : n. biochem. Beyaz veya sarımtrak billurlar (antiseptik ve solucan düşürücüdür).


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


laryngoplegia : n. Gırtlak (larenks) felci, larengopleji.


miscible : a. Karışabilir, karışır.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.