Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

perone nedir?

perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cavitary : a. 1. Boşlukla ilgil; 2. Boşluk gösteren, oyuk, çukur; 3. Ortasında vücut boşluğu bulunan (solucan vb. hayvansal parasit hakkında).


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


endopelvic : a. Leğen (pelvis) içi, endopelvinus.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


fibrinoplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


heteroblastic : a. Değişik bir dokudan kaynak alan.


incisor : n. Öndiş.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.