Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

perone nedir?

perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


frenal : a. Geme ait.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


register : n. 1. Bir kurumda isimleri resmi deftere kaydetme,resmi kayıta geçirme; 2. Resmikayıt defteri, kütük; 3. Sesin genişliği.