Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

perone nedir?

perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


ejaculatory ducts : n. Vas deferns ile vesicula seminalis'in boşaltım kanalının birleşmesi il meydana gelen ve uretranın prostat bölümüne açılan bir çift kanal.


gallus : n. (pl. galli). Horoz.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


innate : a. Doğuştan.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


passion : n. 1. Kuvvetli his (heyecan, hırs, v.s.); 2. Acı, ağrı, ıstırap; 3. Merak, delilik.


paraplectic : a. See: Paraplegic.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


photogene : n. Kopye.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


pyoid : a. 1. Cerahate ait; 2. Cerahat gibi, piyoid.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).


sabin vaccine : n. Sabin aşısı, ağız yoluyla verilebilen ve çocuk felcine karşı hazırlanmış olan bir aşı.