Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

peromelus nedir?

peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


glutin : n. biochem. Hububat proteinlerinin bir elementi.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


malady : n. Hastalık, illet.


myotic : a. Miyozise ait.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


parent : n. Anne veya baba.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


protuberance : n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, protuberantia.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.


scalenotomy : n. Skalen kası ameliyatı.


scleroderma : n. Yaşlılarda derinin katılaşması, sklerodermi.


seroma : n. Kan ihtiva eden ve tümöre benzeyen şişlik.