Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

peromelus nedir?

peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


intrafebrile : a. Ateşli devrede, ateşli edvre esnasında.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


lien : n. Dalak.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


neuropathic : a. Nevropatiye ait.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


ophryosis : n. Kaş spazmı.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


perirenal : a. Böbreği saran.