Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

peromelus nedir?

peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


excoriation : n. Cildin bir kısmının çıkarılması.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


hemotomy : n. Nasrın çıkarılması.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


pachymeninx : n. (pl. pachymeninges). Pakimeninks (Pakimeneni), kranial dura mater, dura mater encephali.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


proteolipin : n. biochem. Bir protein grubuna sahip bileşik lipid.


retropleural : n. Plevra arkasında.


sialine : a. Tükrüğe ait, salya türünden, siyalin.


smegma : n. Gulfe (sünnet derisi) girintilerinde bulunan yağlı ifrazat.


source : n. Kaynak, herhangi bir şeyin çıktığı veya elde edildiği kaynak.