Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

permeation nedir?

permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


conjugate : a. & v. 1. Birleşmiş, birleşik, conjugatus; 2. Birleşmek.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


ellipsis : n. Tamamlanmasını okuyana bırakarak yazıda bazı kelimelerin yerlerini boş bırakma, konuşurken bazı kelimeleri dinleyenin tamamlanmasına bırakarak atlama.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


fibrin(e) : n. Lifin, fibrin, kanın pıhtılaşmasına ayrılan albümin cinsinden bir madde, kan ve seröz sıvıların akçıl proteini.


fibular : a. Fibulaya ait.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


oxy- : pref. Sivri, keskin anlamına önek; 2. Asit anlamına önek.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.