Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

permeation nedir?

permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


feed : v. 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


juxtapyloric : a. Pilora veya pilor venine yakın.


maleruption : n. Kusurlu diş çıkışı, dişin veya dişlerin normal yerinden uzaklaşarak çıkışı.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


rehabilitation : n. Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, rehabilitasyon.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.