Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

permeation nedir?

permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


decapsulation : n. bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


equinism : n. At yürüyüşü


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


helminthic : a. 1. Barsak soluncanlarıyla ilgili, 2. Barsak solucanlarını öldürücü ilaç.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


pachyrhinic : a. Düz ve kalın burun gösteren, kalın burunlu.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.