Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

permeation nedir?

permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blood : n. Kan, sanguis.


chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


coxarthrosis : n. Kalça ekleminin iltihabı.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


cysticotomy : n. Kesit yaparak safra kanalını açma.


drug : n. İlaç, ecza, drog.


endospore : n. Yalnızca beslenme fonksiyonuna sahip olan bakteri sporu.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


maritonucleus : n. Döllenmiş yumurta nüvesi.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


pseudohypertrophic : a. 1. Psödohipertrofi ile ilgili, 2. Psödohipertrofi gösteren, psödohipertrofi ile belirgin.