Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

permeation nedir?

permeation : n. Yayılma, ilerleme, özellikle enfekisyon veya tümörün, herhangi bir yolla bulunduğu bölgeyi aşarak diğer organ ve dokulara yayılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


cornual : a. Boynuza ait.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


excitonutrient : a. Belenmeyi canlandıran ilaç.


gastrocolpotomy : n. Karın duvarı aracılığıyla vagina'nın üst bölümüne kesit yapma, bu şekilde kesit yaparak vagina'ya girme.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


hemidiaphoresis : n. Vücudun yarısının terlemesi.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


neuronal, neuronic : a. Sinir hücresine ait, nevronik.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


rhinopharyngocele : n. Nazofarenks tümörü.