Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

periurethritis nedir?

periurethritis : n. Uretra çevresindeki dokunun iltihabı, periuretrit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcify : v. Kireçlendirmek.


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


dissection : n. 1. Bir organizmayı tetkik için parçalra ayırma; 2. Teşrih; 3. Teşrih edilen şey, disseksiyon.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.


sanguinopoietic : a. Kan yapıcı, kan yapan.


sensory, sensorial : a. 1. Sensoryuma ait; 2. Hisse ait, hissi, duygusal.