Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

peristaltic nedir?

peristaltic : a. Solucan halkalarının hareketine benzeyen ve içindeki maddeleri aşağı doğru iten mide ve barsak hareketlerine ait, peristaltik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastulation : n. Blastula oluşması, morula'yı teşkil eden hücre kümesinin çoğalıp yeni bir diziliş göstermesiyle blastula'nın oluşması.


bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


lithous : a. Taşa ait.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


myosteoma : n. kas içinde kemikli tümör.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


parumbilical : a. Göbekaltı.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.