Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


cavernous : n. İçi boş aralıkları olan, boşluklu, kavernöz, cavernosus.


cordopexy : n. Yerinden kaymış kordon şeklinde organ veya oluşumun, askıya alınmak suretiyle eski yerine getirilmesi.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hematopexis : n. See: Hematopexia.


huckle : n. Kalça.


imitative : a. Taklit edici.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


malum : n. Hastalık.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


panchrest : n. See: Panacea.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


segregator : n. Her bir böbrekten birbirine karışmaksızın idrar almaya mahsus çift kateterli alet.