Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromide : n. biochem. Bromür asidinin tuzu.


classification : n. Tasnif.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dolamine : n. Adrenalin ve noradrenalinle yakın ilgisi olan bir katekolamin.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


origin : n. 1. Başlangıç, kaynak, origo.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


photodynia : n. See: Photalgia.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.


roentgenkymography : n. Bir organın hareketini röntgenle tesbit etme, röntgenkimografi.


saccharification : n. Şeker haline çevrilme, şekere dönüşme, şekerleşme.