Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blemish : n. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren sınırlı bölge, estetiği bozan bu cins herhangi bir kusur veya anomali.


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


deglutition : n. Yutma.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mentulagra : n. Penis'in uzun süre ağrılı ereksiyon hali gösterişi, pripizm.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


planuria : n. İdrarın tabii olmayan yoldan çıkarılması.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


pseudorecation : n. Deri altına enjekte edilen test maddesinin niteliği ile ilgili olmaksızın diğer bir sebebe bağlı olarak meydana gelen reaksiyon, yalancı reaksiyon.


pudicity : n. İffet, hicap, ar, haya


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.