Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


dextrotorsion : n. Sağa doğru bükülme, ekseni etrafında sağa doğru dönme.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


flufenamic acid : n. Steroid yapısında olmayan, anti-enflamatuvar antipiretik bir ağrı kesici madde.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


phlebogram : n. Ven içine opak bir madde zerkederek yapılan radyografi, flebogram.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


rape : n. Irza geçme, ırza tecavüz, bir kadınla, arzu ve iradesi dışında zora dayanan cinsel birleşim.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


sociology : n. İçtimaiyat ilmi, toplumbilim, sosyoloji.


supraclusion : n. Bir dişin normal kapanma yüzeyini aşması.