Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


ectocytic : a. Hücredışı.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


foment : n.&v. 1. Ilık yaş pansuman; 2.İlaç olarak sıcak su ile yıkamak, sıcak pansuman yapmak.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


guttural : a. Gırtlağa ait.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


pachyderm : n. Kalın derili hayvan.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.