Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

peripapillary nedir?

peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


gut : n. Barsak.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


lotio : n. See: Lotion.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


pyosepticemia : n. Piyemi ve septisemi'nin birarada bulunuşu, piyoseptisemi.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.


sigmoidotomy : n. Sigmoid ameliyatı, sigmoidotomi.


silicotuberculosis : n. Silikozlu akciğerin tüberküloz hastalığı.


spermatitis : n.Ductus deferens'in iltihabı